اسکله نفتی پاسارگاد قشم

یکی از پروژه‌های سه گانه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

این شرکت با به‌خدمت گرفتن مهندسان متخصص در حال حاضر قرارداد ساخت و بهره‌برداری اسکله نفتی پاسارگاد قشم را تحت‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح مدیریت می‌نماید.